Długoterminowa Opieka Domowa

Opieka w domu pacjenta

Get Adobe Flash player

NZOZ 

"Długoterminowa Opieka Domowa"

Irena Stefaniak

20 -078 Lublin

ul. Stanisława Staszica 22 I p.

tel. 81-532 01 00


służba życiu

i zdrowiu ludzkiemu


Podstawą przyznania pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową wystawioną przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Skierowanie do  opieki długoterminowej


Skierowanie do leczenia


Karta oceny świadczeniobiorcy


Karta oceny